Hrisov de la Alexandru Moruzi

Hrisov de la Alexandru Moruzi vv., domnul Moldovei, prin care împuterniceşte pe un armăşel să-i ducă un ţigan lui Mihai Gane, sărdar; 1802 decembrie 10

Sursa Europeana.eu

Cartea Alexandru Constantin Moruzi

Cartea prin care Alexandru Constantin Moruzi vv., domnul Moldovei, volniceşte un armăşel să meargă în satul Scănteia, pentru un ţigan care trebuie dus la casa medelniceresei Iliana Boldescu; 1805 ianuarie 17 Cartea prin care Alexandru Constantin Moruzi vv., domnul Moldovei, volniceşte un armăşel să meargă în satul Scănteia, pentru un ţigan care trebuie dus la casa medelniceresei Iliana Boldescu; 1805 ianuarie 17

Sursa Europeana.eu

Hrisov de la Scarlat Callimachi

Hrisov de la Scarlat Callimachi vv., domnul Moldovei, prin care orânduieşte un armăşel să meargă la Tutova pentru a găsi un ţigan al lui Gheorghe Hermeziu, căminar; 1815 mai 5.

Sursa Europeana.eu

Hrisov Constantin Alexandru Ipsilanti

Hrisov prin care Constantin Alexandru Ipsilanti vv., domnul Moldovei, volniceşte un armăşel să caute şi să aducă un ţigan al lui Adamache Ioan, negustor din Iaşi; 1801 februarie 10

Sursa Europeana.eu

Hrisov Constantin Alexandru Ipsilanti

Hrisov prin care Constantin Alexandru Ipsilanti vv., domnul Moldovei, volniceşte un armăşel să ia din ţinutul Putnei, un ţigan al jicnicerului Toma Stamatiu; 1800 decembrie 10

Sursa Europeana.eu

Hrisov Alexandru Suţu

Hrisov prin care Alexandru Suţu vv., domnul Ţării Româneşti, arată birul ce trebuie achitat de Oprea, fiul lui Tudor Bălţatul, ţigan domnesc, aurar la M-rea Cozia; 1819. WALLACHIA

Sursa Europeana.eu

Porunca Mihail Constantin Suţu

Porunca dată de Mihail Constantin Suţu vv., domnul Ţării Româneşti, la jalba lui Matei Berindei în pricina unui ţigan al schitului Didesci din jud. Teleorman; 1802 aprilie 1, WALLACHIA

Sursa Europeana.eu

Zapis Ştefan Răşcanu

Zapis prin care Ştefan Răşcanu, fost mare comis, face cunoscut schimbul unui ţigan al lui Ilie Roset , fost mare comis; 1817 octombrie 31. MOLDOVA

Sursa Europeana.eu

Zapisul lui Manolache Creţulescu

Zapisul lui Manolache Creţulescu, fost mare ban, prin care dă o fată ţigan Mănăstirii sale Creţuleşti în schimbul alteia de la moşia Brazi; 1807 iulie 30  WALLACHIA

Sursa Europeana.eu