About, Ilsen, Mathieu Pernot et Adèle Sutre, Mondes tsiganes: une histoire photographique 1860-1980 (Paris: Actes Sud, 2018).

Abraham Dorel, Bădescu, Ilie, Chelcea, Septimiu, Interethnic Relations in Romania: Sociological Diagnosis and Evaluation of Tendencies, Editura Carpatica, Cluj-Napoca, 1995.

Achim, Venera, Tomi, Raluca, (ed.), Documente de arhivă privind robia țiganilor Epoca dezrobirii [Archival documents regarding the Roma slavery. The emancipation era], Editura Academiei Române, București, 2010.

Achim, Venera, “Statistica ţiganilor în Principatele Române în perioada 1830-1860” [The statistics of Gypsies in the Romanian Principalities between 1830 and 1860], in Revista Istorică, S.N., 2005, XIV (5-6):97-122.

Achim, Venera, “Voyageurs étrangers de la première moitié du XIXème siècle. Relations sur les Tziganes des Principautés Roumaines”, in Vers l’Orient européen: voyages et images, Bucureşti, 2009, p. 179–96.

Achim, Viorel, (ed.), Documente privind deportarea țiganilor în Transnistria [Documents regarding the deportation of the Gypsies in Transnistria], Vol. I, Editura Enciclopedică, București, 2004.

Achim, Viorel, (ed.), “Identity Projects and Processes in the Romanian Space, 19th-20th Centuries”,  Transylvanian Review, Vol. XIX, Supplement No. 4, Cluj-Napoca: Romanian Academy, Center for Transylvanian Studies, 2010.

Achim, Viorel, “Încercarea romilor din România de a obține statutul de naționalitate conlocuitoare (1948-1949)”, in Revista Istorică, Tom XXI, Nr. 5-6, sept.-dec. 2010, p. 449-65.

Achim, Viorel, The Roma in Romanian History, CEU Press, 2004.

Achim, Viorel, Iordachi, Constantin, (ed.), România și Transnistria: Problema Holocaustului [Romania and Transnistria: The Problem of Holocaust], Curtea Veche, București, 2004.

Amic, Sylvain (dir.), Bohèmes. De Léonard de Vinci à Picasso (Paris, Réunion des Musées Nationaux 2012)

Anăstăsoaie, Viorel-Marian, “Roma/Gypsies in the history of Romania: an old challenge for Romanian historiography”, Romanian Journal of Society and Politics 3/2003. (1) 262–274.

Anăstăsoaie, Marian Viorel, Fosztó, László, “Romania: representations, public policies and political projects”, in Guy Will, Between Past and Future: The Roma of Central and Eastern Europe, University of Hertfordshire Press, 2001.

Anastasoaie, Marian Viorel, Tarnovschi, Daniela, Proiecte pentru romii din România, 1990–2000 [Projects for the Roma in Romania]. Fundaţia CRDE, Cluj-Napoca, 2001.

Asavei, Alina, “Performative approaches to identity in Contemporary Roma Art”, Art Margins (2013) http://www.artmargins.com/index.php/2-articles/727-performative-approaches-to-identity-in-contemporary-roma-art

Asavei, Alina, “’Call the witness’: Romani Holocaust related art in Austria and Marika Schmiedt’s will to memory”, Memory Studies (2017) DOI: 10.1177/1750698017741929

Barany, Zoltán, The East European Gypsies. Regime Change, Marginality and Ethnopolitics, Cambridge University Press, 2002.

Beck, Sam, “The Origins of Gypsy Slavery in Romania”, in Dialectical Anthropology 14/1989, 53–61.

Beissinger, Margaret H., The Art of the Lăutar: The Epic Tradition of Romania, Garland Publishing, New York–London, 1991.

Bobu, Nicolae, Cutuma justiţiară. Judecata de pace la romi [Book about Rroms: Common law – A legal peace process.], Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, Cluj-Napoca, 2000.

Burtea, Vasile, “Neamuri de romi şi modul lor de viaţa” [Roma communities and their way of life], in Sociologie Românească 2–3/1994, 257–74.

Burtea, Vasile, “Rromi – o nouă minoritate naţională sau o etnie europeană?” [Roma – a new national minority or an European ethnicity], in Revista de Cercetări Sociale 3–4/1998.

Cace, Sorin, Cercetări cu privire la minoritatea rromă [Researches regarding the Roma minority], Editura Expert, Bucureşti, 2001.

Chelcea, Ion, Rudarii. Contribuţie la o enigmă etnografică [The Miners. Contribution to a ethnografical enigma], Casa Şcoalelor, Bucureşti, 1944.

Chelcea, Ion, Ţiganii din România. Monografie etnografică [Gypsies in Romania. Historical Monography], Imprimeria Institutului Statistic, București, 1944.

Crowe, David, “The Gypsy Historical Experience in Romania” [Experiența istorică a romilor în România], in The Gypsies of Eastern Europe, D. Crowe, J. Kolsti, (eds.), New York: M. E. Sharpe, 1991.

Crowe, David, “The Gypsies of Romania since 1990”, in Nationalities Papers 27(1)/1999, 57–67.

Djuvara, Neagu, Între Orient și Occident. Țările române la începutul epocii moderne (1800-1848) [Between Orient and Occident. Romanian principalities at the beginning of modern era (1800-1848)], traducere de Maria Carpov, Humanitas, București, 2009.

Duminică, Gelu, “Rom-țigan. Istorie, probitate și proprietatea terminologică” [Roma-Gypsy. History, probity and terminological property], in István Horváth, Lucian Nastasă, Rom sau țigan. Dilemele unui etnonim în spațiul românesc, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca, 2012, p. 253-269.

Emerit, Marcel, “Sur la condition des esclaves dans l’ancienne Roumanie”, in Revue historique du Sud-Est européen, VII, 1930, nr. 7–9, p. 129–33.

Engebrigsten, Ada, Exploring Gypsiness: Power, Exchange and Interdependence in a Transylvanian Village, Berghahn Books, Oxford–
New York, 2007.

Fleck, Gábor, Szuhay, Péter, Cu un pas mai aproape. Altfel de imagini despre romi din România [One step closer. Other images about the Roma in Romania], Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca, 2008.

Fonseca, Isabel, Îngropaţi-mă în picioare [Bury me standing: The Gypsies and their Journey], Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001.

Fosztó, László, Bibliografie cu studiile şi reprezentările despre romii din România – cu accentul pe perioada 1990–2007 [Bibliography with the studies and presentations about the Roma in Romania – with a focus on the period 1990-2007], Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Kriterion, Cluj-Napoca, 2008.

Fosztó, László, Colecţie de studii despre romii din România [Collection of studies about the Roma in Romania], Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Kriterion, Cluj-Napoca, 2009.

Fosztó, László, Toma, Stefánia, Spectrum. Cercetări sociale despre romi [Spectrum. Social researchers about Roma], Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Kriterion, Cluj-Napoca, 2010.

Fraser, Angus, Țiganii. Originile, migrația și prezența lor în Europa [The Gypsies. The origins, migration and their presence in Europe], traducere de Dan Șerban Sava, Humanitas, București, 2017.

Gheorghe, Nicolae, “Origin of Roma’s Slavery in the Romanian Principalities” [Originile robiei romilor în Principatele Române], in Roma, No. 7, 1983.

Grigore, Delia, Sarău, Gheorghe, Istorie și tradiții rome [Roma History and Traditions], Salvați Copiii România, f.a.

Hancock, Ian, We are the Romani people, University of Hertfordshire Press, Hatfield, 2002.

Ioanid, Radu, The Holocaust in Romania. The Destruction of Jews and Gypsies Under the Antonescu Regime. 1940–1944, Ivan R. Dee, Chicago, 2000.

Ionescu, Vasile, (ed.), Deportarea romilor în Transnistria. De la Auschwitz la Bug [The deportation of Roma in Transnistria. From Auschwitz to Bug], Editura Centrului rromilor pentru politici publice “Aven Amentza”, Bucureşti, 2000.

Ionescu, Vasile, (ed.), Robia ţiganilor în Ţările Române. Moldova. Rromii din România – Studii şi documente istorice [The slavery of Gypsies in the Romanian Principalities. Moldavia. Roma in Romania – Studies and historical documents], Editura Centrului rromilor pentru politici publice “Aven Amentza”, Bucureşti, 2000.

Ionescu, Vasile, (ed.), Robia rromilor în Tările Române: Ţara Românească [The slavery of Roma in Romania: Wallachia], Editura Centrului rromilor pentru politici publice “Aven Amentza”, Bucureşti, 2001.

Kenrick, Donald, (ed.), In the shadow of the Swastika. The Gypsies during the Second World War – 2, Interface Collection vol. 13.
University of Hertfordshire Press, Hatfield, 1999.

Kogălniceanu, Mihail, Dezrobirea ţiganilor. Stergerea privilegiilor boiereşti. Emanciparea Tăranilor [The emancipation of Gypsies. Eliminating the boyar privileges. Emancipation of peasants], discurs rostit în Academia Română, Bucureşti, 1891.

Kogălniceanu, Mihail, Esquisse sur l’histoire, les moeurs et la langue des Cigains, connus en France sou le nom de Bohémians, Berlin, 1837, in Opere 1, II ed., Editura Academiei RSR, București, 1946.

Lecca, Octav Gh., Istoria ţiganilor [The History of the Gypsies], Caransebeş, 1898.

Liégeois, Jean-Pierre, Gypsies: An Illustrated History, Al Saqi Books, London, 1986.

Marin, Manuela, (ed.), Romii și regimul comunist din România. Marginalizare, integrare și opoziție [Roma and the communist regime in Romania. Marginalization, integration and opposition], Vol. 1 & 2, Editura Mega, Cluj–Napoca, 2017.

Matei, Petre, Deportarea rromilor în Transnistria. Documente de arhivă [The deportation of Roma in Transnistria. Archival documents], Editura Centrului rromilor pentru politici publice “Aven Amentza”, Bucureşti, 2001.

Matei, Petre-Georgian, Țiganii în spațiul românesc în prima jumătate a secolului al XX-lea: identitate și alteritate [The Gypsy in the Romanian space in the first half of the XX century: identity and alterity], teză de doctorat, Facultatea de Istorie – Universitatea din București, 2010.

Matras, Yaron,  Romani: A Linguistic Introduction, Cambridge University Press, Cambridge, 2002.

Merfea, Mihai, Cultură şi civilizaţie romani [Roma culture and civilization], Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti, 1998.

Merfea, Mihai, Ţiganii: Integrarea socială a romilor [The Gypsies: Social integration of the Roma], Editura „Bârsa”, Braşov, 1991.

Moussa, Sarga (dir). Le mythe des bohémiens dans la littérature et les arts en Europe (Paris : L’Harmattan, 2008).

Năstasă, Lucian, Varga, Andrea, Minorități etnoculturale. Mărturii documentare. Țiganii din România (1919-1944) [Ethnocultural minorities. Documentary testimonies. Gypsies in Romania (1919-1944)], Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală, Cluj-Napoca, 2001.

Năstasă-Matei, Irina, Livadă-Cadeschi, Ligia, Drăghia, Dan, Iancu, Alexandra, Preda, Caterina, Romii din România: identitate și alteritate [Roma in Romania: History and Alterity], Textbook, 2016.

Panaitescu, I.C., Robii. Aspecte ţiganesti. Originea, viata, ocupatiunile, obiceiurile, datinile, moravurile si desrobirea lor [The Slaves. Gypsy layouts. Their origin, life, occupations, customs, traditions, manners and emancipation], Bucureşti: Tipografiile României Unite, București, 1928.

Pons, Emmanuelle, Țiganii din România: o minoritate în tranziție [The Gypsies from Romania: a minority in tranzition], Editura Compania, București, 1999.

Popp Șerboianu, Calinic I., Les Tsigans. Histoire, ethnographie, linguistique, grammaire, dictionnaire, Paris, 1930.

Potra, George, Contribuţiuni la istoricul Ţiganilor din România [Contributions on the history of Gypsies in Romania], M.O. Imprimeria Naţională, București, 1939. 2002 edition by Mihai Dascălu.

Preda, Marian, Zamfir, Cătălin, (ed.), Romii in România [Roma in Romania], Editura Expert, Bucureşti, 2002.

Raport final. Comisia internațională pentru studierea Holocaustului în România [Final report. The International Commission for the study of Holocaust in Romania], Polirom, Iași, 2004.

Remmel, Frantz, Die Roma Rumaniens: Volk ohne Hinterland [The Roma of Romania: people without a country], Picus Verlag, Vienna, 1993.

Ries, Johannes, Welten Wanderer. Über die kulturelle Soveränität siebenbürgischer Zigeuner und den Einfluss des Pfingstchristentums [Worlds Wanderer. On the cultural sovereignty of Transylvanian Gypsies and the influence of the Pentecostal Christianity], Ergon Verlang, Würzburg, 2007.

Sandu, Mariana, Romii din România – Repere din istorie [Roma in Romania – Benchmarks from History], Centrul Romilor pentru Intervenție Socială și Studii, Editura Vanemonde, 2005.

Scurtulescu, Th. Boris, Literatura juridico-economică a ţiganilor din Principatele Române [The economic and legal literature of the Gypsies in the Romanian Principalities], teză de doctorat, Iaşi, 1938.

Stoichiță, Victor Ieronim, Imaginea Celuilalt. Negri, evrei, musulmani și țigani în arta occidentală în zorii epocii moderne 1453-1800 [The Image of the Other. Blacks, Jews, Muslims and Gypsies in the Western art in the dawn of modern era 1453-1800], Humanitas, București, 2017.

Tomi, Raluca, “Aboliţionismul românesc la 1848. Influenţe, trăsături” [Romanian abolitionism at 1848. Influences, features], in Revista Istorică, S.N., XX (2009), 1-2, p. 47-61.

Tomi, Raluca, “Mişcarea aboliţionistă din principate şi impactul ei asupra legislaţiei de dezrobire (1849-1856)” [The abolitionist movement in the Principalities and its impact on the emancipation laws (1848-1856)], in Revista Istorică, S.N., XXI (2010), 1-2, p. 57-71.

Tong, Diane, (ed.), Gypsies: A Multidisciplinary Annotated Bibliography, Garland, New York, 1995.

Vaillant, J.A., Les Rôms. Histoire vraie des vrais Bohémiens, Paris, 1857.

Wlislocki, Heinrich von, Despre poporul nomad al rromilor. Imagini din viata rromilor din Transilvania [About the nomadic people of Roma. Images from the life of Roma in Transylvania]. Editura Atlas, Bucureşti, 2000.

Zamfir, Cătălin, Zamfir, Elena, Ţiganii între ignorare si îngrijorare [Gypsies, between ignorance and concern], Editura Alternative, Bucureşti, 1993.

Zăloagă, Marian, Romii în cultura săsească în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea [The Roma in the Saxon culture from the 18th and 19th centuries], Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Cluj-Napoca, 2015.